nlde
< Terug naar overzicht

Strip Till & Bemesting | Carré INRO

Carré INRO Strip-Till

Die strooksgewijze bodembewerking met de Carré INRO wird ontwikkeld om de voordelen van konventionele bodembewerking en directzaai te verenigen. De Strip Till methode is uitermate effectief door slechts dat deel van de bodem bewerkt wordt waarin gezaaid en/of bemesting plaatsvindt. Er wordt uitsluitend intensief bewerkt waar naderhand, al dan niet in één werkgang, gezaaid, geplant of gepoot wordt. De stoppelresten in de onbewerkte stroken vormen een beschermlaag waardoor bodemerosie wordt tegengegaan en eveneens onkruidgroei wordt geremd.  Op zware grond vindt de Strip Till bewerking veelal plaats in het najaar waarna in een tweede werkgang in het voorjaar exact in de voorbewerkte stroken kan worden gezaaid, geplant of gepoot. Op lichtere grond kan de Strip Till bewerking met de Inro in één werkgang worden gecombineerd met een precisiezaaimachine of plantmachine.

Voordelen Strip Till strokenbewerking

  • Door snellere opwarming van de bodem in de plantrij wordt het kiemproces versneld waardoor het gewas beter concurreert met onkruiden en tevens weerbaarder wordt tegen ziektes.
  • Het Bodemvocht in de onbewerkte stroken blijft beschikbaar voor het gewas
  • De Inro is standaard uitgerust met woeltanden waarmee verdichtingslagen tot een diepte van 30cm los worden gewoeld en daardoor omstandigheden worden gecreëerd voor een optimale wortelontwikkeling.
  • Gewasresten in de onbewerkte stroken beschermen de bodem tegen erosie en reduceren verdamping in het voorjaar.
  • Met de Inro kan drijfmest of kunstmest exact op de gewenste diepte worden geplaatst onder de zaaivoor zodat het risico van overbemesting in het kiemstadium wordt voorkomen en de nutriënten op een later tijdstip voor het gewas worden vrijkomen.
  • In de onbewerkte stroken krijgen onkruidzaden geen kans om te kiemen omdat uitsluitend de gewasrijen worden bewerkt.
  • een verhoogd organische stofgehalte blijft beschibaar aan de oppervlakte waardoor de droogteresistentie en bodemreserves sterk worden verbeterd.
  • Door werkgangen te combineren wordt tijd en brandstof bespaard.

Technische specificaties Strip Till & Bemesting | Carré INRO

vanggewas maïs: nazaai wint het van onderzaai?

Het onderzaaiseizoen 2019 begon op z’n zachtst gezegd onder uitdagende omstandigheden. Vanggewassen hadden het zwaar en wilden maar niet groeien. Het leek er zelfs op dat onderzaai grootschalig zou mislukken. Veel telers, gesteund door berichtgeving in de vakpers, hadden de conclusie al getrokken, volgend jaar nazaai! Nu maanden verder zien we percelen waarop een prachtig […]

Lees verder >