nlde

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING | ANATIS autonome veldrobot

Zorgeloos, effectief en autonoom onkruid bestrijden: de nieuwe ANATIS co-bot van Carré Gevoel voor timing kun je onkruidbestrijdingsspecialist Carré niet ontkennen. Na de voortdurende discussie rondom glyfosaat trok Zembla pas weer aan de bel over de mogelijke effecten van gewasbescherming in de bollenteelt. Wist u dat Carré naast robuuste en uiterst nauwkeurige schoffelmachines ook een […]

Lees verder >

Mechanische onkruidbestrijding | Carré ECONET

Een leidende positie in het assortiment aan mechanische onkruidbestrijding neemt de Econet precisie-schoffel van Carré. Ultramoderne precisieschoffeltechniek met 3D camera-besturing en een variabele tussenrijafstand van 20 cm tot zelfs 1,5m maakt de Econet tot de ideale machine voor onkruidmanagement.

Lees verder >

Mechanische onkruidbestrijding | Carré ROTANET

De schoffel en wiedeg zijn op biologische en gangbare bedrijven allang niet meer weg te denken. De ROTANET bestrijdt onkruid over de gehele werkbreedte waarmee een hoge capaciteit behaald wordt en bovendien onkruid in de gewasrijen kan worden bestreden. Op zware bodem kan de roterende wiedeg ROTANET in één werkgang korsten breken en wieden bij een werksnelheid van 15 km/h.

Lees verder >

mechanische onkruidbestrijding | Carré SARCLERSE

Rijenonafhankelijke gewasvriendelijke onkruidbestrijding | Carré SARCLERSE wiedeg SARCLERSE is geschikt voor volvelds onkruidbestrijding in de gangbare en biologische akkerbouw en wordt ingezet voor cultuurgewassen zoals maïs, suikerbieten, granen, soja, bonen als ook groentes. Naast onkruidbestrijding vóór opkomst wordt de wiedeg ingezet voor de mechanische onkruidbestrijding in nagenoeg alle gewassen in verschillende stadia van ontwikkeling. Door […]

Lees verder >

Wintertarwe overzaaien door verslemping? 🤔

De vraag naar zaaizaad van zomergranen is groot. Landelijk is circa 10 procent minder wintertarwe gezaaid dan gepland. Oorzaak is het natte najaar, waardoor op veel percelen het zaaien simpelweg niet mogelijk was. Op de klei beleeft wintertarwe zware tijden door verslemping van de grond. De bodem is op veel plaatsen bedekt met een harde […]

Lees verder >