nlde

Zaaibedbereiding | Carré POLYSOL

De Carré POLYSOL is ontwikkeld voor de zaaibedbereiding bij werksnelheden tot 12 km/h en werkdieptes tot 15 cm. De modulaire bouwwijze met vele uitrustingsmogelijkheden en tandafstanden maken de POLYSOL tot de universele zaaibedbereider voor alle bodemsoorten en omstandigheden.

Lees verder >

Zaaibedbereiding | PENTERRA Multi-Cultivator

Mechanische onkruidbestrijding  | Carré PENTERRA multifunctionele hybride cultivator De PENTERRA van Carré volgt de trend naar multifunctionele werktuigen die flexibel kunnen worden ingezet voor ultra-ondiepe bodembewerking, onkruidbestrijding in het voorjaar, stoppelbewerking in combinatie met het zaaien van groenbemesters in het najaar en zaaibedbereiding. Het modulaire ontwerp met keuze in triltanden en schaarpunten, verschillende types walsen […]

Lees verder >

Wintertarwe overzaaien door verslemping? 🤔

De vraag naar zaaizaad van zomergranen is groot. Landelijk is circa 10 procent minder wintertarwe gezaaid dan gepland. Oorzaak is het natte najaar, waardoor op veel percelen het zaaien simpelweg niet mogelijk was. Op de klei beleeft wintertarwe zware tijden door verslemping van de grond. De bodem is op veel plaatsen bedekt met een harde […]

Lees verder >