nlde
< Terug naar overzicht

vanggewas maïs: nazaai wint het van onderzaai?

Het onderzaaiseizoen 2019 begon op z’n zachtst gezegd onder uitdagende omstandigheden. Vanggewassen hadden het zwaar en wilden maar niet groeien. Het leek er zelfs op dat onderzaai grootschalig zou mislukken. Veel telers, gesteund door berichtgeving in de vakpers, hadden de conclusie al getrokken, volgend jaar nazaai!
Nu maanden verder zien we percelen waarop een prachtig vanggewas staat, maar ook percelen waar slechts wat strookjes gras tussen de maïsstoppel groeien.
Kan er met onderzaai wel een geslaagd vanggewas groeien?

Goed begonnen is half gewonnen
Overal doken ze op afgelopen jaar, “onderzaaimachines”; met wiedegjes, wondersterren en roterende varianten. Al duizenden jaren wordt er gezaaid volgens hetzelfde principe: zaaibed bereiden, dan zaaien èn het zaaizaad inwerken.

Precies de juiste uitrusting
De Carré ECONET is geen onderzaaimachine, maar een echte schoffelmachine met precies de juiste uitrusting voor een optimaal vanggewas;
✅ 5 grote schoffeltanden bereiden een zaaibed èn bestrijden in één werkgang het onkruid
✅ het zaaizaad wordt over de gehele breedte verdeeld met twee zaaiuitlopen per rij
✅ de naloopwiedeg met 8 tanden per rij werkt het zaad precies op de juiste diepte in.

Zelfs onder extreem droge omstandigheden is een voor geslaagd vanggewas succes verzekerd met de Carré ECONET!

En de nagezaaide percelen dan? Daar staat toch ook een mooi vanggewas? Dat klopt, het vanggewas op “nagezaaide” percelen heeft afgelopen jaar van de vroege maisoogst geprofiteerd. Niettemin is een vroege oogst niet elk jaar mogelijk en heeft onderzaai een aantal belangrijke voordelen.

De feiten op een rij Onderzaai versus nazaai
1️⃣ Onderzaai geeft ruimte voor een later maïsras met een hoger opbrengstpotentieel en zetmeelgehalte
2️⃣ Een grotere draagkracht van de bodem tijdens de oogst
3️⃣ meer organische stof = bodemgezondheid: onderzaai 5 tot 7 T/ds/ha vs. nazaai 3,5 tot 4,5 T/ds/ha
4️⃣ hogere opname NPK volggewas: Onderzaai +50% hogere opname t.o.v. nazaai
5️⃣ Onderzaai voorkomt concurrentie met het cultuurgewas ofwel opbrengstverliezen
6️⃣ Mechanische onkruidbestrijding combineren met onderzaai reduceert gebruik van bodemherbiciden

P.S.: in de laatste week van september krijgt de loonwerker niet alle maïs door de pijp… 🤔

Ontvang gratis advies van onze experts! Ga naar: https://www.pool-agri.com/carre/contact/

vanggewas maïs: nazaai wint het van onderzaai?

Het onderzaaiseizoen 2019 begon op z’n zachtst gezegd onder uitdagende omstandigheden. Vanggewassen hadden het zwaar en wilden maar niet groeien. Het leek er zelfs op dat onderzaai grootschalig zou mislukken. Veel telers, gesteund door berichtgeving in de vakpers, hadden de conclusie al getrokken, volgend jaar nazaai! Nu maanden verder zien we percelen waarop een prachtig […]

Lees verder >