nlde

Stoppel- & onkruidmanagement | RAKAERATOR stoppelhark

De Rakaerator stoppelhark verspreidt stro en gewasresten en verkleint gewasstoppels zodat het aerobe rottingsproces wordt versneld. De Rakaerator breekt de bovenlaag open en onderbreekt de capillaire werking zodat het aanwezige vocht behouden blijft voor het volggewas. De geringe tandafstand zorgt voor een fijn verkruimelde toplaag waardoor een vals zaaibed ontstaat voor onkruiden.

Lees verder >

Zaaibedbereiding | DISCAERATOR 3000 combi-cultivator

De Discaerator 3000 combi-cultivator heeft een werkbreedte van 3 meter. De tanden lichten de grond op en beluchten deze zonder dat de grond gevoelig wordt voor droogte.

Lees verder >

Zaaibedbereiding | DISCAERATOR 4000 combi-cultivator

De Discaerator 4000 combi-cultivator heeft tanden die de grond oplichten en beluchten zonder dat de grond gevoelig wordt voor droogte. De opstelling van de tanden is variabel zodat er voor elke situatie een geschikte Discaerator is.

Lees verder >

Primaire Bodembewerking | SHAKAERATOR 3000 cultivator

De Shakaerator 3000 cultivator heeft een werkbreedte van 3 meter. Met het unieke vibratiesysteem van McConnel is aanzienlijk minder brandstof nodig in vergelijking met een traditionele cultivator.

Lees verder >

Primaire Bodembewerking | SHAKAERATOR 4000/5000 cultivator

De Shakaerator 5000 cultivator is beschikbaar in een 4 en 5 meter uitvoering. Beide uitvoeringen hebben een transportbreedte van minder dan 3 meter.

Lees verder >

McConnel SHAKAERATOR 35 Years | Still going strong!

We zien vaker dat de geschiedenis zich herhaalt. Soms omdat een concept of machine te vroeg op de markt kwam, maar vaak vanwege hernieuwde aandacht. Dat laatste geldt zeker voor de McConnel SHAKAERATOR die al in 1983 – 35 jaar geleden – de oversteek maakte vanuit Engeland naar Nederland. Waarom? Omdat goed bodembeheer en optimaal […]

Lees verder >