nlde

Stoppel- & onkruidmanagement | RAKAERATOR stoppelhark

De Rakaerator stoppelhark verspreidt stro en gewasresten en verkleint gewasstoppels zodat het aerobe rottingsproces wordt versneld. De Rakaerator breekt de bovenlaag open en onderbreekt de capillaire werking zodat het aanwezige vocht behouden blijft voor het volggewas. De geringe tandafstand zorgt voor een fijn verkruimelde toplaag waardoor een vals zaaibed ontstaat voor onkruiden.

Lees verder >

Zaaibedbereiding | DISCAERATOR 3000 combi-cultivator

De Discaerator 3000 combi-cultivator heeft een werkbreedte van 3 meter. De tanden lichten de grond op en beluchten deze zonder dat de grond gevoelig wordt voor droogte.

Lees verder >

Zaaibedbereiding | DISCAERATOR 4000 combi-cultivator

De Discaerator 4000 combi-cultivator heeft tanden die de grond oplichten en beluchten zonder dat de grond gevoelig wordt voor droogte. De opstelling van de tanden is variabel zodat er voor elke situatie een geschikte Discaerator is.

Lees verder >

Primaire Bodembewerking | SHAKAERATOR 3000 cultivator

De Shakaerator 3000 cultivator heeft een werkbreedte van 3 meter. Met het unieke vibratiesysteem van McConnel is aanzienlijk minder brandstof nodig in vergelijking met een traditionele cultivator.

Lees verder >

Primaire Bodembewerking | SHAKAERATOR 4000/5000 cultivator

De Shakaerator 5000 cultivator is beschikbaar in een 4 en 5 meter uitvoering. Beide uitvoeringen hebben een transportbreedte van minder dan 3 meter.

Lees verder >

Grasland doorzaaien? Eerst beluchten!

Doorzaaien van grasland is inmiddels een belangrijk onderdeel van goed graslandonderhoud. Bij doorzaai in het najaar zijn de omstandigheden veelal gunstig waardoor het graszaad snel opkomt. In het voorjaar is de bodemtemperatuur relatief laag en het vochtgehalte hoog. Het doorgezaaide graszaad komt daardoor minder snel tot ontwikkeling en wordt voor een deel direct weggeconcurreerd. De […]

Lees verder >