nlde

McConnel Grondbewerking

McConnel ontwikkelt en produceert innovatieve machines voor grondbewerking en zaaien voor niet-kerende-bodembewerking. De eisen voor de toediening van organische en minerale meststoffen worden in toenemende mate gereguleerd. Er wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om de productiviteit te verbeteren zonder dat de kosten daarbij stijgen. Bovendien wordt het tijdsbestek tussen oogsten en zaaien steeds krapper waardoor akkerbouwbedrijven capaciteit moeten inhuren of werkzaamheden moeten uitbesteden met stijgende kosten als gevolg.

Het reduceren van het aantal bewerkingen biedt in veel gevallen een logische mogelijkheid om extra kosten te beperken. Met name ploegen als onderdeel van conventionele grondbewerking is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Bovendien verstoort conventionele grondbewerking het bodemleven aanzienlijk en gaat een fors deel van de voedingsstoffen verloren. McConnel ontwikkelt grondbewerkings- en zaaimachines die akkerbouwers in staat stelt om gereduceerde bodembewerking en strip-till techniek toe te passen en daarmee de productiecapaciteit en slagkracht te vergroten.

 

Imagine the possibilities

DEROGATIE | GRASLAND SCHEUREN OF WOELEN?

Wist u dat… ● op meer dan 80% van het areaal blijvend grasland nog niks wordt gedaan om bodemverdichting op te heffen? ● van 544.000 hectare grasland zonder extra bemesting 5 tot 10% meer drogestof kan worden geoogst? ● bij 5% meeropbrengst al 300.000 ton extra DS beschikbaar komt? ● dat de waarde daarvan 45 […]

Lees verder >