nlde

McConnel Grondbewerking & Zaaimachines

McConnel ontwikkelt en produceert innovatieve machines voor grondbewerking en zaaien voor niet-kerende-bodembewerking. De eisen voor de toediening van organische en minerale meststoffen worden in toenemende mate gereguleerd. Er wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om de productiviteit te verbeteren zonder dat de kosten daarbij stijgen. Bovendien wordt het tijdsbestek tussen oogsten en zaaien steeds krapper waardoor akkerbouwbedrijven capaciteit moeten inhuren of werkzaamheden moeten uitbesteden met stijgende kosten als gevolg.

Het reduceren van het aantal bewerkingen biedt in veel gevallen een logische mogelijkheid om extra kosten te beperken. Met name ploegen als onderdeel van conventionele grondbewerking is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Bovendien verstoort conventionele grondbewerking het bodemleven aanzienlijk en gaat een fors deel van de voedingsstoffen verloren. McConnel ontwikkelt grondbewerkings- en zaaimachines die akkerbouwers in staat stelt om gereduceerde bodembewerking en strip-till techniek toe te passen en daarmee de productiecapaciteit en slagkracht te vergroten.

Schrijf u via het contactformulier in voor onze nieuwsbrief.

Imagine the possibilities

Appeldag 29 juni | Demonstraties McConnel FRUITAERATOR

het evenement voor fruittelers Er bestaat een grote behoefte onder Appeltelers om op een praktische en bedrijfsgerichte manier kennis, informatie, innovaties en onderlinge contacten op te doen. Het team fruitteelt van Delphy, in samenwerking met NFO verzorgt rondleidingen over actuele en innovatieve teeltonderwerpen in de appelteelt op speciaal daarvoor aangelegde demonstratievelden. Droogtetolerantie groenstroken en fruitbomen […]

Lees verder >