• nl
< Terug naar overzicht

Schoon zaaibed | Gele akkers?

Terecht of onterecht, de gele akkers doodgespoten groenbemesters zijn olie op het vuur voor de voortdurende discussie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De vraag die men zich kan stellen is of chemische doding van groenbemesters noodzakelijk is. Chemisch is weliswaar een effectieve manier, maar het kan ook mechanisch. Een ondiepe volveldse bewerking met een cultivator is een alternatief zonder chemie. De uitdaging ligt in de effectiviteit van een mechanische bewerking van GBM’s. Even “zwart maken” met een stoppelcultivator gaat niet werken omdat al snel zo’n 50% van de groenbemester na verloop van tijd weer opkomt.

Om groenbemesters mechanisch te bestrijden moeten de wortels over de gehele breedte worden afgesneden. Om daarbij zo weinig mogelijk grond te bewegen en alle wortels van groenbemester en onkruiden effectief af te snijden is het van belang om ondiep te werken (3 tot 5cm). De Carré PENTERRA precisie-cultivator is uitgerust met speciale ganzenvoetbeitels met een ruime overlap waardoor de wortels over de gehele werkbreedte worden afgesneden. De triltanden zijn verdeeld over 6 rijen en hebben een grote doorlaat van 65cm zodat ook staande groenbemesters zonder verstopping kunnen worden bewerkt. De PENTERRA is ontworpen voor de ondiepe bewerking van groenbemesters en kan eveneens voor primaire bodembewerking worden ingezet bij een werkdiepte tot 15cm.

Een schoon begin is het halve werk! Smartweeding met Carré!

Wilt u advies over mechanische onkruidbestrijding? Neem contact op met Pool Agri Import & Export, Tel.: 0546 641910

Direct op de hoogte van evenementen en demonstraties! volg Facebook Pool Agri