• nl
< Terug naar overzicht

Ruwvoertekort | maatregelen tegen weerextremen

Daar waar eind vorig jaar nog werd gesproken over de goede kwaliteit en de grote ruwvoervoorraad is de situatie nu, 9 maanden later, compleet anders. Door de droogte is de grasgroei vooral op de zandgronden volledig tot stilstand gekomen waardoor een ruwvoertekort is ontstaan. Op de korte termijn kan dit worden gecompenseerd door ruwvoer en krachtvoer aan te kopen.

Welke maatregelen kunnen worden genomen om op langere termijn de opbrengst en kwaliteit van ruwvoer zeker te stellen tijdens zeer droge of extreem natte periodes?

Weerextremen tonen aan dat bodemverdichting en storende lagen een grote veroorzaker zijn van opbrengstderving. Bodemverdichting hindert de groei van wortels. Onder droge omstandigheden is een diepe doorworteling van levensbelang. Anderzijds hinderen storende lagen de afwatering waardoor onder extreem natte omstandigheden de grasgroei wordt geremd.

Met de McConnel SHAKAERATOR Grasland-Cultivator profiteert u door een meeropbrengst van 5 tot 10% DS. De speciale woeltand en de unieke vibrerende werking heft bodem-verdichting op over de volledige werkbreedte zonder rugvorming en zonder schade aan de zode! Dit in tegenstelling tot een standaard graslandwoeler waarmee de bodem alleen rondom de woeltand wordt losgemaakt.

Het nut van Grondig Graslandonderhoud is bewezen. Om ruwvoertekorten door weerextremen te voorkomen is goed bodembeheer noodzaak! Bewerk uw grasland dit najaar nog met de SHAKAERATOR Grasland-Cultivator!

Profiteer nu al van het actievoordeel bij aankoop van een SHAKAERATOR! Neem nu contact op voor een offerte of meer informatie.